Schiedam

Bedrijven seo

Schiedam

Bedrijven in Schiedam werden onderzocht door de Kamer van Koophandel van Rotterdam na negatieve geruchten over arbeidsomstandigheden bij Schiedamse bedrijven. Aan vierhonderd ondernemers in Schiedam werd gevraagd hoe moeilijk het is om mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond in dienst te nemen. De helft van de respondenten heeft geen problemen met het vinden van werk, maar een derde ziet dit als enigszins moeilijk of zeer moeilijk. De Kamer van Koophandel maakt zich hier zorgen over. In een persverklaring typeert directeur Schalk van Noordwijk deze reacties als "verrassend", zeker gezien het feit dat het in Schiedam beter gaat met de economie dan elders in Rotterdam. De Kamer van Koophandel vindt ook dat erkend moet worden dat er problemen zijn met de integratie van niet-westerse allochtonen.

De burgemeester van Schiedam, Rombouts, zegt dat niet bekend is waarom er problemen zijn met de werkgelegenheid van mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Hij beaamt dat jongeren niet goed Nederlands spreken en ziet dit als een probleem. Volgens hem zal dit moeilijk op te lossen zijn omdat de kinderen krijgen thuis vaak geen Nederlandse les. De burgemeester wil geen specifieke eisen stellen aan de Arabische gemeenschap in Schiedam, maar hij noemt wel dat mensen die daar vandaan komen meestal slecht opgeleid zijn en de taal slecht beheersen. Hij zou graag zien dat zij onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan inburgeringscursussen die door de gemeente Rotterdam worden aangeboden. Ook wil hij onderzoeken of mensen al dan niet verplicht zijn de schoolopleiding van hun kinderen te erkennen.

Veel van de werkgevers in Schiedam zeggen dat het moeilijk is om loyale werknemers te vinden. Een op de drie meldt vaak problemen te ondervinden met de immigratiewetgeving, waardoor ze soms moeilijk mensen kunnen aannemen omdat ze hen geen werkvergunning kunnen geven. De internationale karakter van Schiedam wordt hierdoor bevestigd: werkgevers die mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond in dienst nemen, melden veel minder problemen dan werkgevers die Nederlandse werknemers in dienst nemen.

Gordijn (PvdA) en Van der Loo (GroenLinks) vinden de opmerkingen over de werkgelegenheid in Schiedam racistisch. Zij vinden dat als bedrijvenproblemen hebben met het aannemen van mensen, zouden ze hun eigen aanwervingsbeleid eens onder de loep moeten nemen. Gordijn stelt dat veel niet-westerse allochtonen niet goed opgeleid zijn vanwege hun moeilijke omstandigheden in de derde wereld. Van der Loo noemt dat bedrijfsleiders hierbij een belangrijke rol spelen door afgewezen werknemers aan te nemen die zich willen ontwikkelen. Zij denkt niet dat deze afgewezen werknemers moeten vastzitten in een soort "doodlopende baan".

Partij voor de Dieren Hessing (PvdD) vindt dat de Kamer van Koophandel haar leden een schuldgevoel aanpraten. Hij vindt wel dat er multiculturele problemen zijn, maar dat is niet anders dan in andere delen van Rotterdam en Nederland. Hij denkt dat het belangrijk voor mensen om vloeiend Nederlands te kunnen spreken. Dit is iets wat de maatschappij kan beïnvloeden, maar niet de bedrijven die worden onderzocht.

Bedrijven in Schiedam

Schiedam-seo